Osobné informácie

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Schweizer International s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.leubrainstimulator.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov a tieto chránime proti ich zneužitiu.

Ak nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:
Meno a priezvisko
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
Telefonický kontakt
Elektronickú adresu (e-mail)

Pokiaľ nakupujete ako právnická osoba požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:
Názov spoločnosti
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
IČO, DIČ
Telefonický kontakt
Elektronickú adresu (e-mail)

Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Slúžia k realizácii, vykonaniu nevyhnutných fakturačných operácií a zaúčtovaniu Vašej platby za zakúpený tovar, za účelom správneho dodania tovaru a ku komunikácii s kupujúcim. Vaše osobné dáta sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. Spoločnosť Schweizer International s.r.o garantuje, že nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej osobe.

Svojou registráciou v internetovom obchode www.leubrainstimulator.sk súhlasíte so:
Spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Schweizer s.r.o. na fakturačné a marketingové účely.
Zasielaním obchodných ponúk na Vašu e-mailovú adresu (maximálne množstvo takýchto ponúk je 1x/14 dní); pričom odhlásenie Vašej e-mailovej adresy je možné priamo v ponuke, alebo vo Vašej registrácii.

Váš súhlas

Používaním internetového obchodu www.leubrainstimulator.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch po neurčitú dobu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene týchto pravidiel, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, preto sa budete môcť o nich dozvedieť.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Pokiaľ sa rozhodnete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí, keď nám zavoláte na našu infolinku alebo napíšete na e-mail: info@ischweizer.com. Vaša registrácia bude zmenená poprípade vymazaná, podľa Vašej žiadosti.
Pokiaľ sa rozhodnete vymazať Váš e-mail z našej ponukovej databázy, môžete jeho vymazanie vykonať sami a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu, alebo nám napíšte e-mail na info@ischweizer.com so žiadosťou o vyradenie. O vymazaní Vášho kontaktu budete informovaný/á e-mailom.

LEU Brain Stimulator a LEU Brain Stimulator logo sú registrovanými obchodnými známkami Schweizer International s.r.o.
© 2017 Všetky práva vyhradené